\Inštalácia

Lukáš Hazuka (CZ/SK)

Výtvarník Lukáš Hazuka realizoval v lete 2022 na lúke nad Kultúrno-turistickým centrom Hájovňa zvukovú skulptúru a zároveň land artovú intervenciu, ktorá je vo svojej podstate verziou aeolskej harfy. Je umiestnená pri solitérnej borovici s výhľadom na Banskú Štiavnicu. Na rozdiel od iných súčasných variácií rovnakého nástroja, ktorých autorov často lákajú monumentálne rozmery, je Mimo svět, Mimo mysl subtílnym, takmer prehliadnuteľným dielom. Až v tesnej blízkosti stromu si divák má možnosť všimnúť štyri struny upevnené na zvislých stĺpoch a plechovky, ktoré tvoria ozvučnicu zvukovej skulptúry. Na vypočutie diela je potrebné priblížiť sa ešte viac – priložiť ucho takmer k objektu, stíšiť sa a čakať na správny vietor. O diele jeho autor píše: „Je to prostor mimo prostor. Trošku v lese nebo na poli, trošku na periférii města. Často se tam najde červená skrvnka. Malá stopa života ve zdánlivě tichém a opuštěném světě. Možná malý záblesk přítomnosti, který se sám sebe ptá: Kde? A jak?“

Lukáš Hazuka je umelec a remeselník z Čiech pôsobiaci na Slovensku. Vo voľnej tvorbe sa venuje land artu a procesuálnej soche. 

Lukáš Hazuka: Mimo svět, Mimo tělo, Mimo mysl. 2022. Zo série „Má mysl je jako stěhovaví ptáci“. Zvuková skulptúra. Realizované v spolupráci s Hájovňa KTC. Majetok autora.

mimo –> mimo –> myseľ –> telo –>  vietor

Foto: Lukáš Rohárik