\Interpret\Autor\Lektor

Soňa Kúdeľová (SK)

Soňa Kúdeľová je choreografka, performerka a lektorka. Jej tvorba vyplýva z inšpirácií bežného života človeka a sústredí sa na výskum a interpretáciu vnútorných myšlienkových pochodov za behu životných okolností, pričom sa snaží nazerať na vedomé i nevedomé. Zaoberá sa otázkami “prečo?” a “ako?” v témach okolo sociálno-psychologickej adaptácie. Odpovede typu “prečo nie” jej ponúkajú otvorenú možnosť (zámerne nevysvetlenej) absurdnej interpretácie. Pri tvorbe sa sústredí na fúzie umení a tak jej sólo tanec vždy dopĺňa silná zvuková a vizuálna autorská zložka. Je autorkou dvoch sólových tanečných inscenácií – Autopilot (2017) a Autocorrect (2019). Na JAMA – 74. ročník prinesie pohybový workshop pre účastníkov a skupinovú performance Zvuky ticha. (3x pohyb), v ktorej skúma ticho ako nástroj k počúvaniu a vyjadreniu tela, pozorne sledujeceho svoju motiváciu pre pohyb.