\Interpret\Autor

Marek Kundlák (SK)

Marek Kundlák je rodený aj žijúci aj tvoriaci Bratislavčan, aj keď žil aj tvoril aj v Edinburghu. Vyštudoval divadelnú dramaturgiu a venuje sa širokej škále umeleckých prejavov od písania libriet, textov a prekladov cez divadelnú dramaturgiu a réžiu, performovanie, komponovanie divadelnej, filmovej a koncertnej hudby, hranie na experimentálne nástroje, až po varenie, záhradníčenie a prácu s drevom. Pracoval ako projektový manažér Opery SND, momentálne pôsobí v Slovenskom rozhlase ako hudobný dramaturg. Na JAMA bude interpretovať vlastný preklad textov Jürgena Rendla.