\Umelec

Tigris Argentum (SK)

Tigris Argentum je akustický, industriálny DIY projekt, ktorý vznikol na sklonku leta 2017 za účelom skúmania kovu ako média pre prenos zvukovej vlny. Spája sa v ňom fyzika a matematika s tisíc rokov starými, hoci modifikovanými, gongovými technikami a obsesia zvukom, ktorý možno počuť, cítiť a vnímať tak prirodzene, ako možno vnímať zvuk potoka v lese. Pracuje s myšlienkou, že v reálnom svete neexistujú stupnice, iba súhra javov okolo nás, z ktorých vzniká dokonalá štruktúra, dokonalý system / nelineárny chaos.

Tigris Argentum je dvojčlenný zložený z členov Figur von Molitan, ktorý sa venuje hráčskym technikám, a Skinny Boyfriend, ktorý sa venuje výrobe.