\Umelec

Anna Čonková (SK)

Anna Čonková je absolventka herectva alternatívneho a bábkového divadla na DAMU Praha. Pôsobila v rôznych kamenných či alternatívnych divadlách na Slovensku a v Česku. Od roku 2015 rozvíja svoju hudobnú platformu Stavros Papadopulos skúmajúcu ľudský hlas v rôznych subjektovo-objektových konšteláciách. S Milanom Adamčiakom sa stretla vďaka Danielovi Matejovi, z čoho vznikli ďalšie spolupráce založené na Milanovej práci. Jeho zvukovú poéziu predniesla napríklad spolu s Cluster ensemble v roku 2017 vo viedenskom MUMOK v rámci projektu Dots.Lines.Shapes. venovanom grafickým partitúram Milana Adamčiaka. Na JAMA uvedie interpretáciu zvukovej poézie Milana Adamčiaka pripravenú v spolupráci so zborom miestnych dobrovoľníkov.