\Performance

Viktor Fuček (SK)

Architekt, výtvarník a performer Viktor Fuček sa po vlaňajšom ponore do tajchu Malá vodárenská opäť vracia na JAMA, tentokrát do prostredia, ktoré je blízke jeho primárnemu záujmu – mestského verejného priestoru. V duchu Posthumánneho urbanizmu Debry Benity Shaw preskúmava tzv. „dark spaces“ mesta, teda miesta vymykajúce sa kontrole. Zdieľa svoje rozdielne driftovanie mestom, pretože mesto je priestorom, kde sa vynárajú nové, náhodné kartografie, žiadajúce si nové spôsoby čítania tela cez priestor. V duchu Nového animizmu vytvára aliancie s humánnymi a non-humánnymi kreatúrami obývajúce mesto (od holubov po E.Coli). Anglický profesor religionistiky Graham Harvey opisuje Nový animizmus ako vzťahovú prax, v ktorej ľudia pestujú úctivé vzťahy s inými osobami, či už ľudskými alebo neľudskými.

Fuček vo svojej performance používa svoje telo nekorektne, tak aby nezapadalo do predstavy, ako sa má telo v mestskom priestore správať; snaží sa narúšať urbánne kódy pomocou performance. Ako performer sa vymyká predstave kontrolovaného tela svojím „škaredým“ správaním.

Jeho vystúpenie na JAMA – 76. ročník Milana Adamčiaka nie náhodou zaraďujeme do „dark space“ v rámci podujatia – za koniec oficiálneho piatkového programu, do prieluky medzi oficiálnym koncom umeleckej produkcie a afterparty v Art Cafe.

Viktor Fuček je terrapeut a urbánny šaman. Používa rituály na obnovenie posvätného v prostredí vybudovanom človekom. Na tento účel vytvára performance, inštalácie a objekty, v ktorých posúva hranice toho, čo sa zvyčajne vníma ako architektúra, a ukazuje, ako môžu experimentálne postupy pomôcť nájsť nové stratégie na riešenie problémov súčasnej spoločnosti.

Viktor Fuček: alternativo. 2022. Performance. Trvanie: cca 30 min.

posthumánny –> urbanizmus –> dark spaces –> „škaredé“ správanie

Foto: Marek Jančúch