\Prednáška

Vladimír Kováč (SK)

Život je neuveriteľne silný fenomén, a hoci ten náš sa začal iba jedinou bunkou, predstavuje interakciu minulosti a súčasnosti, cieľom ktorej je úspešná budúcnosť. Minulosťou sú naše gény, súčasnosťou životné prostredie. Čo je ale úspešná budúcnosť? O tom, že hoci je život silný, zďaleka to neznamená, že je jeho rozmanitosť na Zemi je nedotknuteľná, bude hovoriť vo svojej prednáške biológ Vladimír Kováč. V prednáške hovorí o efektivite, s ktorou človek ako jedna z foriem života začal ničiť život okolo seba, ale hľadá aj nádej pre to, čo je z biologického hľadiska možné považovať za dobrú budúcnosť.

Prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc. je biológ a ichtyológ. Takmer 40 rokov pracoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského ako vysokoškolský učiteľ a vedecký pracovník. Venuje sa ekológii vodných živočíchov, najmä rýb, ontogenéze, evolúcii a biologickým inváziám. Venuje sa monitoringu ekosystémov v slovenských riekach, v lete 2022 v rozhovore pre Denník N podal správu o tom, že sú v horšom stave ako slovenské lesy. V roku 2010 vypracoval Národnú metódu stanovenia ekologického stavu vôd podľa rýb. Je autorom desiatok vedeckých štúdií publikovaných v prestížnych zahraničných časopisoch. Je jedným z iniciátorov a spoluautorom vízie Bratislavského Dunajského Parku.

Vladimír Kováč: Milovanie chobotníc. Prednáška. Trvanie: cca 45 min.

chobotnice –> prečo –> budúcnosť –> minulosť

Foto: Lukáš Rohárik