\Prednáška

Petra Fornayová (SK)

Choreografka, tanečníčka a režisérka Petra Fornayová je okrem iného aj vášnivou hráčkou tenisu. Vo svojej tvorbe často pracuje s témou športu alebo motívmi so športom súvisiacimi – počínajúc futbalovou metaforou v názve jej posledného predstavenia Zelená je tráva (ktoré v skutočnosti nie je o futbale) a končiac celodenným divadelno-tanečno-športovým happeningom Popoludnie kultúry a športu (2021), ktorým komentovala historické aj súčasné styčné plochy medzi divadlom a športom. O prednáške, ktorú pripravila pre JAMA – 76. ročník Milana Adamčiaka, hovorí:

„Divadelník Richard Schechner tvrdí, že divadlo má viac spoločného so športom a hrami než s rituálom alebo hraním sa, a cituje z nepublikovanej práce Philipa McCoya o využití teórie hier pre analýzu Shakespearovho Kráľa Leara: spoločným menovateľom pre divadlo a šport je rozhodovanie v konfliktných situáciách. Pre grécke a alžbetínske divadlo boli vzormi staroveké olympijské hry, štvanice na medvede, kohútie zápasy. Toto spojenie sa dá reflektovať cez mnohé optiky, napríklad aj prostredníctvom dlhej tradície využívania športovísk pre scénické umenia v európskom priestore.“

Foto: Lukáš Rohárik

Petra Fornayová sa venuje súčasnému tancu a divadlu. Absolvovala Právnickú fakultu UK, študovala na VŠMU a na EDDC v Düsseldorfe. Vytvorila viac ako 20 autorských predstavení – Zelená je tráva, Manifest možností, Koniec Koniec, Hra na budúcnosť, Opernball a ďalšie. Ako autorka či interpretka bola súčasťou mnohých domácich aj medzinárodných projektov, napríklad v Théatre du mouvement v Paríži alebo v spoluprácach s Jánom Šimkom, Petrom Mazalánom a inými. Dance with Changing Parts (2018) a Patterns (2019), ktoré vytvorila v spolupráci s Cluster ensemble, boli nominované na Cenu Nadácie Tatra banky. V roku 2006 založila a doteraz vedie medzinárodný festival súčasného tanca Nu Dance Fest. Ako herečka sa objavila vo filme Juraja Lehotského Nina a Miry Fornay Žaby bez jazyka. // www.petra-fornayova.sk

Petra Fornayová: Kauzálna štúdia subjektívneho prieniku pravidiel a vášne. Prednáška. Trvanie cca 30 min.

jeu-de-paume –> fitín –> Jelinek –> konfliktné situácie –> oranžová

Foto: Lukáš Rohárik