Peter Graham (CZ)

Peter Graham (vl. menom Jaroslav Šťastný) patrí už vyše päťdesiat rokov k začínajúcim skladateľom. Po celý tento čas sa úspešne bráni osvojeniu si hudobného remesla, zásad správnej kompozície i vytvoreniu vlastného štýlu. Namiesto toho sa uspokojuje s jednoduchým zvukom a v posledných rokoch sa snaží (podľa Brahmsovho vzoru) tvoriť hudbu úplne bez nápadu. Uvedenia jeho skladieb sú tak závislé nielen na interpretoch, ale aj na poslucháčoch – na nich záleží, či v tom niečo nájdu.