Zuzana Husárová (SK)

Poetka, teoretička a pedagogička. Zaoberá sa experimentálnou, zvukovou a elektronickou poéziou. Pôsobí na PdF UK, na FF MU v Brne a je zodpovednou redaktorkou v časopise Glosolália. Jej v ostatnom čase najznámejším projektom je Liza Gennart, neurónová sieť, ktorá píše poéziu (s Ľubomírom Panákom). Vytvorila aj zvukovú performanciu Energia: spánok a poetické písanie Hypomnemata. Je autorkou kníh liminal a lucent (s umelkyňou A. R. Filip), amoeba (s poetkou Olgou Pek) a nemecko-slovenskej zbierky Hyper (Hochroth Leipzig, 2021). zuz.husarova.net