\Spíker\Autor

Hauke Harder (DE)

Nemecký skladateľ a experimentálny fyzik. Vyštudoval fyziku na univerzite v Kieli a do roku 2000 sa venoval výskumu molekulárnej fyziky. Skladbe sa začal venovať popri vede koncom 80. rokov. Hlavná časť jeho práce je venovaná skúmaniu intervalov v intonácii. Je autorom zvukových inštalácí a environmentov. Jeho tvorba je charakteristická extrémnym minimalizmom a nadväzuje na tvorbu amerických skladateľov Mortona Feldmana a Alvina Luciera. Od 90. rokov spolupracoval s Lucierom ako asistent. Na JAMA vystúpi ako spíker s prednáškou o tvorbe minimalistických zvukových inštalácií a bude súčasťou premiérového uvedenia performancie Alvina Luciera I Am Sitting In A Room (1970).