\Skladateľ

Alvin Lucier (USA)

Americký skladateľ experimentálnej hudby a autor zvukových inštalácií. Je považovaný za priekopníka v mnohých oblastiach zvukovej tvorby. Experimentoval napr. s využitím mozgových vĺn pri živých vystúpeniach, echolokáciou alebo interferenciami. V osemdesiatych rokoch začal písať skladby pre sólové nástroje, komorné súbory a orchester. Viaceré Lucierove diela sú dnes považované za “klasiku“ súčasnej hudby. Jednou z týchto klasík je I am Sitting In A Room z roku 1970, zvuková inštalácia, ktorá je založená na využití akustických vlastností priestoru na hudobné účely. Záznam jedného z uvedení má v zbierke MoMA. Na JAMA bude v kultúrnom dome v Banskej Belej uvedená v slovenskej premiére.