\Performance

David Helán (CZ)

Český vizuálny umelec a performer David Helán vo svojej praxi originálnym spôsobom syntetizuje dva rozdielne vplyvy: umeleckú performance a kabaretnú zábavu. Jeho živé akcie sa pohybujú na pomedzí absurdného divadla s presahom k rýdzo súčasným témam a vážnym otázkam. Utvára špecifickú atmosféru komiky, melanchólie a existenciálnej poetiky predchnutú objektmi a symbolmi každodennosti, ktoré mu v daných performatívnych situáciách slúžia ako praktické nástroje. Helánovou výpoveďou preniká kreatívna ľahkosť a hravá nápaditosť, krtoré zároveň vždy podčiarkujú veci vo svojej podstate závažné. Vo svojej tvorbe je Helán otvorený interakcii a improvizácii s akýmkoľvek prostredím a publikom. 

David Helán študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe a absolvoval študijné pobyty na Cooper Union v New Yorku alebo na Middlesex University v Londýne.