\Performance

David Helán (CZ)

Český vizuálny umelec a performer David Helán vo svojej praxi originálnym spôsobom syntetizuje dva rozdielne vplyvy: umeleckú performance a kabaretnú zábavu. Jeho živé akcie sa pohybujú na pomedzí absurdného divadla s presahom k rýdzo súčasným témam a vážnym otázkam. Utvára špecifickú atmosféru komiky, melanchólie a existenciálnej poetiky predchnutú objektmi a symbolmi každodennosti, ktoré mu v daných performatívnych situáciách slúžia ako praktické nástroje. Helánovou výpoveďou preniká kreatívna ľahkosť a hravá nápaditosť, ktoré zároveň vždy podčiarkujú veci vo svojej podstate závažné. Vo svojej tvorbe je Helán otvorený interakcii a improvizácii s akýmkoľvek prostredím a publikom. 

David Helán študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe a absolvoval študijné pobyty na Cooper Union v New Yorku alebo na Middlesex University v Londýne.

Na JAMA 77 uvedie slovenskú verziu autorskej performance A Letter You Will Allways Remember, o ktorej píše: “Autor performativně předmětnou cestou postihne hapticky zacházený literární materiál, dotkne se zvukového média, pomyslně utká mentální předivo textově obsahovým způsobem orámované látky tak, jak to dělám jenom já. Mezi formou videa, instalace a živého záznamu detailu události dojde k vystavění ze základů poetickým způsobem poeticky rozpočítaného dopovídání mozky předkládané skutečnosti. Performer provypráví se skrze komplikovaný příbeh s banální zápletkou, divákovi – zapovězeň, něcht je přístup v místu, s baterkou.”

JAZYK: SLOVENČINA, ČEŠTINA, ANGLIČTINA