\Performance\Prednáška

Jana Kapelová (SK)

Jana Kapelová je vizuálna umelkyňa, pedagogička, kurátorka a kultúrna aktivistka. Vo svojej tvorbe sa zaoberá témami ako práca a prekarizácia, voľný čas a sebarealizácia, vplyv sociálneho a kultúrneho prostredia, výchovy a vzdelávania na jedincov i spoločnosť. Vo svojej umeleckej praxi pracuje prevažne s médiom videa, inštalácie, textu, participatívneho umenia a delegovaných performance. Využíva prevažne formáty autorského výskumu a interview. Bola aktívnou členkou umeleckých iniciatív Dvadsať rokov od Nežnej neprebehlo (2010 – 2012) a Stojíme pri kultúre (2019). Študovala na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity, Fakulte výtvarných umení v Banskej Bystrici, Akadémii výtvarných umení v Prahe a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Pedagogicky pôsobila na Akadémii výtvarných umení v Prahe a aktuálne spoluvedie Ateliér intermédií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V roku 2014 sa stala laureátkou Ceny Oskára Čepana. 

Na JAMA 77 vystúpi v spoločnej performance Čo vidím, keď sa cezo mňa pozeráš s Petrom Tilajčíkom a v prednáške a performance Rotujúce šťastie.

Performance Čo vidím, keď sa cezo mňa pozeráš skúma materiálovú podstatu, vlastnosti a vzťahovosť skla. Metaforicky v krátkych etudách, ktorých hlavnými aktérmi a aktérkami sú sklenené nádoby vedené rukami performera a performerky, prehovára o priezračnosti, bezpodmienečnosti, otvorenosti, toxicite, náklonnosti, tvrdosti, láskavosti, hĺbke, zvyku, strachu, nádeji…

V Rotujúcom šťastí sa snaží spolu so svojim synom Kozmasom Moravčíkom ponúknuť efektívne prostriedky k dosiahnutiu pocitu šťastia. Prostredníctvom praktických návodov popularizačnej vedy oboznámia divákov a diváčky o vplyve štvorice tzv. hormónov šťastia (dopamín, endorfín, serotonín a oxytocín) na naše prežívanie. Súčasne však reflektujú, že túžba po šťastí a radosti už nie je iba doménou filozofie a morálky, ale aj biochémie a biznisu. Ako si pocit radosti navodiť? Ako si ich dlhodobo udržať? Je možné si na nich vytvoriť závislosť?

JAZYK – PERFORMANCE: BEZ JAZYKOVEJ BARIÉRY
JAZYK – PREDNÁŠKA: SLOVENČINA