\Interpret

Ivan Šiller (SK)

Klavirista a pedagóg, interpret súčasnej hudby. Vyštudoval hru na klavíri. Pred vyše desiatimi rokmi založil súbor Cluster ensemble, je členom aj ďalších zoskupení, napríklad Ensemble Ricercata alebo Prague Modern. Angažuje sa v hudobnom vzdelávaní – niekoľko rokov pôsobil ako pedagóg na Univerzite Komenského v Bratislave a spoluvytvára alternatívne vzdelávacie projekty pre deti a mladých ľudí, zamerané najmä na improvizáciu, grafické partitúry, experimentálnu a súčasnú hudbu. Na JAMA – 74. ročník Milana Adamčiaka uvedie Suite for Toy Piano americkébo skladateľa Johna Cagea a novú skladbu Tomáša Boroša pre detský klavír napísanú špeciálne pre JAMA.