\Lokálny\Dielo

Panovníkov palác (SK)

Pre Milana Adamčiaka bol príbytok, kde prežil posledné roky svojho života, sociálnym azylom, útočiskom a domovom. Úzkym chodníčkom lemovaným žihľavou chodili za autorom kurátori, kurátorky, priatelia, zberatelia. Diskomfort príbytku bez vymožeností bežného života autor úspešne vytesňoval a sám týchto pár metrov štorcových nazýval „Panovníkov palác“. Po smrti Adamčiaka nehnuteľnosť zmenila majiteľa. Plánovanou sanáciou sa chatka v priebehu roku 2021 stane minulosťou a zostane len v spomienkach všetkých nás, čo sme za Milanom chodievali. Výstava, ktorá sa koná ako sprievodný program /ne/festivalu JAMA – 74. ročník Milana Adamčiaka, predstaví prvú fázu projektu Banskej Stanice, ktorá iniciovala vytvorenie odliatku, akejsi posmrtnej masky charakteristickej fasády chatky Milana Adamčiaka. Epoxidová forma je samostatným galerijným objektom, zároveň východiskom pre „stélu“ – (ne)pamätník, ktorú iniciátori projektu plánujú umiestniť v exteriéri. // Autori projektu: Zuzana Bodnárová a Svätopluk Mikyta // Technická a odborná realizácia: Marek Halász // Organizuje Banská St a nica Contemporary s finančnou podporou z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia