\Spíker

Lucia G. Stach (SK)

Vedúca kurátorka Zbierok moderného a súčasného umenia Slovenskej národnej galérie. Vyštudovala dejiny umenia a kultúry na Trnavskej univerzite. Absolvovala viacero študijných a rezidenčných pobytov: na Karlovej univerzite v Prahe, Sommerakademie v Salzburgu a v Museumsquartier vo Viedni. Ako kurátorka pracovala v Galérii Jána Koniarka v Trnave, v súčasnosti pôsobí v SNG. V roku 2017 pripravila spolu s Michalom Murinom samostatnú výstavu Milana Adamčiaka, jej sprievodný program, katalóg a album partitúr. V máji 2017 bola kurátorkou výstavy Jany Želibskej Swan Song Now v Pavilóne Českej a Slovenskej republiky na 57. Bienále v Benátkach. Pôsobí aj ako redaktorka a nezávislá kurátorka, desiatky výstav pripravila napr. pre tranzit.sk alebo Kunsthalle Bratislava. NA JAMA – 74. ročník Milana Adamčiaka bude viesť diskusiu, ktorá bude súčasťou sobotného Sympózia o intermediálnom umení.