\Prednáška

Václav Janoščík (CZ)

Václav Janoščík je pedagóg, teoretik a kurátor. V súčasnosti pôsobí na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Je autorom a editorom kníh a publikácií o problémoch súčasného myslenia tematicky sa pohybujúcich od nového materializmu, špekulatívneho realizmu, akceleracionizmu k štúdiám budúcnosti a teórií médií. Zaoberá sa kritikou populárnej kultúry, politikou emócií, gamingom, spojením ontológie a každodennosti a filozofií technológií, myslenia a zmierenia sa.

Na JAMA 77 vystúpi s prednáškou o onto-imaginácii dystópie, o ktorej píše: “Súčasnosť je často rámovaná ako krízová, problematická, alebo priamo dystopická, či už to je v kontexte prebiehajúcej vojny (a rozpade západného videnia dejín ako pokroku), klimatickej zmeny (a prehodnotenia vzťahu k mimoľudským existenciám), populizmu či xenofóbie (a všeobecnejšej krízy demokratického konsenzu) alebo covidu (a nového hľadania sociálnej každodennosti). V posledných rokoch som skúmal to, ako sa táto afektívna politika vpisuje a otvára v populárnej kultúre, televíznych seriáloch či počítačových hrách, ako sa premieňajú jej podoby, alebo aj to, ako dystópiu využiť na orientáciu a pochopenie súčasného sveta. Prednáškou pre JAMA by som rád tento výskumný cyklus zhrnul a ukončil. Pokúsim sa predstaviť vlastné pojmy dystopického realizmu, špekulatívnych dejín alebo behaviorálneho kapitálu, ale tiež sa vrátiť na začiatok, k možnostiam utvárania sveta, k súvislosti ontológie a imaginácie, kozmu a techniky.”

JAZYK: ČEŠTINA

 

Foto: Marek Jančúch