\Spíker\Autor

Jürgen Rendl (AT/SK)

Jürgen Rendl pochádza z Rakúska a žije v Bratislave. Venuje sa výskumu periférii a okrajovým vedomostiam, zároveň pracuje ako rozhlasový redaktor. Prostredníctvom ciest stopom po širšom regióne objavuje “svoj” východ. Vedený zvedavosťou, neustále v pohybe, absorbuje a príležitostne zasahuje do marginálnych polí urbánneho života. Časom z toho vznikla akási výskumná prax, cez ktorú dokumentuje ľudí, zážitky a miesta v pohybe. Stretáva ich na perifériách, na ne-miestach ako sú výpadovky, parkoviská, hraničné prechody – od Ukrajiny až po Gruzínsko. Inicioval umelecko-výskumný projekt Stadlnova založený na predstave fiktívneho predmestia medzi Viedňou a Bratislavou. Pravidelne sa podieľa na kultúrnych a umeleckých iniciatívach v širšom regióne. Svoje záznamy z ciest občas zverejňuje pod aliasom suburbandrifter. Na JAMA – 74. ročník Milana Adamčiaka zaznejú jeho záznamy z ciest v preklade Mareka Kundláka a vystúpi aj ako spíker s prednáškou o “zelenej migrácii” založenej na cestovaní cez hranice – doslova – so zeleninou od lokálnych pestovateľov v taške. “Páči sa mi táto predstava , cez ktorú sa re-infiltruje diverzita z regiónov mimo EÚ.”