\Autor

Liza Gennart (SK)

Liza Gennart je experimentálny poetický projekt programátora Ľubomíra Panáka a poetky Zuzany Husárovej. Je to neurónová sieť píšúca poéziu, ktorej v roku 2020 vyšla kniha Výsledky vzniku vo vydavateľstve Vlna/Drewo a srd. Vďaka jazykovému modelu GPT-2, prostredníctvom ktorého tvorí, sa naučila jazykové vzory, ktoré sa snaží replikovať, alebo sa k nim čo najviac priblížiť. “Trénovala sa” na literárnej databáze, ktorá pozostáva z viac než 2000 (prevažne poetických) titulov z katalógov domácich vydavateľstiev súčasnej poézie, časopisov o súčasnom umení a niektorých relevantných diel zo Zlatého fondu denníka Sme.