\Interpret

Robert Kolář (SK)

Študoval hudobnú vedu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde neskôr pôsobil ako odborný
asistent. Od roku 2008 pracuje ako redaktor mesačníka Hudobný život. Ako hráč na trúbke
(krídlovke/kornete a iných dychových nástrojoch) sa od roku 2005 venuje rôznym podobám improvizácie ‒ ako člen improvizačných zoskupení Musica falsa et ficta, Frutti di Mare a viacerých príležitostných zostáv (V4 SoundLab, Mi-65 a i.). Spolupracoval tiež s VENI Ensemble, VENI ACADEMY a Cluster ensemble, podieľal sa na nahrávaní niektorých ich projektov a tiež filmovej a scénickej hudby. Od roku 2015 je členom jazzového kvarteta Voľný pád. Aktuálne študuje kompozíciu na VŠMU v triede Mariána Lejavu. Na JAMA uvedie v plenéri tri grafické partitúry Milana Adamčiaka – Modelli per tromba / cornetto solo, Labyrinto a The Green Piece – ktoré sa rozhodol koncepčne poprepájať trúbkovou fanfárou zo skladby Charlesa Ivesa The Unanswered Question.