\Spíker\Autor

Martin Piaček (SK)

Martin Piaček je sochár a záhradník, pôsobí na VŠVU Bratislava ako vedúci Ateliéru vvv na Katedre intermédií. Okrem vlastnej výtvarnej tvorby v oblasti sochy a videa sa venuje aj organizácii výstav, sympózií a medzinárodných projektov. Je spoluzakladajúcim členom občianskeho združenia Verejný podstavec, platformy KUBA a výstavného formátu DiStO. Od roku 2017 sa venuje aj ovocnému sadu v Rajke, kde žije (@figy_rajka). Na JAMA – 74. ročník Milana Adamčiaka vystúpi s prednáškou “Perpetuálna zvodnosť Juhu”. Odkiaľ k nám prišli prvé teplomilné rastliny a ako sa pestovali? Kde je hranica rozlišovania „pôvodnosti“ jednotlivých druhov? Aký význam a symboliku malo v minulosti južné ovocie? Má nejakú ešte aj dnes? Martin Piaček prinesie subjektívny exkurz do problematiky podložený nevedeckou asociatívnosťou.