\Performance

Svätopluk Mikyta (SK)

Svätopluk Mikyta je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Staatliche Akademie der Bildenden Künste v Stuttgarte a držiteľom DAAD štipendia na Universität der Künste Berlin. V roku 2008 získal Cenu Oskára Čepana udeľovanú mladému slovenskému umelcovi. Vedie Ateliér kresby a grafiky na Fakulte výtvarných umění VUT v Brne. Popri vlastnej umeleckej tvorbe a pedagogickej činnosti je aktívny ako kurátor a dramaturg aktivít rezidenčnej platformy Banská St a nica, ktorú spoluzaložil. Na JAMA 77 uvedie zvukovú performanciu Rinčanie.