\Výskum\Rezidencia

Richard Hronský (SK)

Richard o sebe: “Som Richard Hronský od roku 2002. Ako dieťa ma mnohé lákalo a tešilo. Hravosť a neporozumenie v tom, čo som robil, mi vytrvali doteraz. Súčasne a primárne sa venujem organizovaniu kolektívnych výstav VYSTAVENISKO, OSVIT, (2022), ROZPTYL (2023) a hudobnému/zvukovému projektu pod svojím menom (album Konspekt, 2022). Hudbu produkujem od roku 2015 (projekt blime, 2018 – 2023), ostatne kreslím, maľujem, hrám na nástroje, ba fotím. V letných mesiacoch uskutočňujeme KREA-TÚRY (2021, 2022) (kreovanie počas turistiky v kolektíve). V tvorbe ma fascinuje záhada, neskôr degradácia človeka a jeho zvláštnosť. Od roku 2020 sa pravidelne zúčastňujem na kolektívnych výstavách a tvorivých sympóziách. Pracujem kade-tade, aby všetky vyššie zmienené radostné veci mohli byť, a zároveň študujem na katedre Fotografie a nových médií na VŠVU.”

Pri príležitosti JAMA 77 bude Richard týždeň pôsobiť v Banskej Belej ako posádka prvej JAMA (mikro)rezidencie spolu so suburbánnym drifterom a výskumníkom periférií Jürgenom Rendlom. Na rezidencii budú skúmať a reagovať na miestne aj nemiestne jamy, javy a iné nálezy, veľa kráčať a trochu aj stopovať. Výstup z nej odprezentujú v rámci hlavného programu JAMA 77.

JAZYK: SLOVENČINA

Foto: Tomáš Deák