\Koncert

VENI ACADEMY (SK)

VENI ACADEMY je komunita mladých ľudí, ktorí majú chuť hrať hudbu, s akou sa v škole bežne nestretnú. Spôsob, ako ju hrať, im sprostredkúvajú skúsení lektori, najmä hráči z VENI ensemble, ktorí sa starajú o ich umelecký rast. Počas takmer štrnásťročnej existencie sa projekt VENI ACADEMY rozrástol do celkom nečakaných rozmerov: z pôvodne skromného zámeru byť kreatívnym prostredím pre študentov slovenských konzervatórií a hudobných akadémií sa teritórium záujemcov postupne rozširovalo najprv na bývalé Československo, neskôr na ďalšie európske krajiny. V súčasnosti sa na projektoch VENI ACADEMY podieľa viac ako 300 študentov, a to nielen z Európy, ale aj z krajín ležiacich mimo nej.

VENI ACADEMY majú za sebou množstvo koncertov v rôznych prostrediach, od koncertných siení, cez parky, nákupné centrá alebo električky MHD, až po veľké festivaly. Súbor vydal dva albumy: Rolling Tones/in zarter bewegung  v roku 2013, ktorý získal ocenenie Radio_Head Awards za najlepší album roka v kategórii Klasická hudba, a Dispersion (2018) s hudbou legendárneho amerického skladateľa a multiinštrumentalistu Elliotta Sharpa, ktorý vyšiel v americkom vydavateľstve Mode Records.

Na JAMA 77 vystúpia s premiérou nového programu pozostávajúceho z diel mladých skladateľov z vyšehradského regiónu, špeciáne pre JAMA doplneného o interpretáciu partitúr Milana Adamčiaka. 

BEZ JAZYKOVEJ BARIÉRY

Foto: Ľubomír Baran