\Výskum\Rezidencia

Jürgen Rendl (SK/AT)

Jürgen Rendl sa venuje výskumu periférii a okrajovým vedomostiam. Zároveň pracuje ako rozhlasový redaktor. Vedený zvedavosťou, neustále v pohybe, absorbuje a príležitostne zasahuje do marginálnych polí života. Inicioval umelecko-výskumný projekt Stadlnova, založený na predstave fiktívneho predmestia medzi Viedňou a Bratislavou. Pravidelne sa podieľa na kultúrnych a umeleckých iniciatívach v širšom regióne. Od marca 2022 sa sústredí hlavne na podporu svojich kamarátiek a kamarátov na Ukrajine. Svoje záznamy z ciest občas zverejňuje pod aliasom suburbandrifter.

Pri príležitosti JAMA 77 bude Jürgen týždeň pôsobiť v Banskej Belej ako posádka prvej JAMA (mikro)rezidencie spolu s vizuálnym umelcom a hudobníkom Richardom Hronským. Na rezidencii budú skúmať a reagovať na miestne aj nemiestne jamy, javy a iné nálezy, veľa kráčať a trochu aj stopovať. Výstup z nej odprezentujú v rámci hlavného programu JAMA 77.

JAZYK: SLOVENČINA