\Performance

Peter Tilajčík (SK)

Herec a pedagóg Peter Tilajčík sa vo svojej tvorbe venuje inscenáciám založeným na autorských, pohybových a performatívnych princípoch. Skúma vplyv a vzťah medzi rôznymi druhmi umenia (hudba, fotografia, performance, bábkové divadlo, maľba, socha, objekt). 

Je absolvent Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave, odbor bábkarská tvorba. Je členom Divadla Stoka a H.R.H., hosťuje vo viacerých nezávislých divadlách (Divadlo Nude, Uhol_92, DPM, NoMantinels). Zúčastnil sa na niekoľkých divadelných festivaloch, mimo iného Fringe festival New York, Přelet nad loutkářským hnízdem Praha, Międzynarodowy Festiwal Szkoł Lalkarskich v Bialystoku, Medzinárodný festival Divadelná Nitra, Nová Dráma/New Drama. Pedagogicky pôsobil na VŠMU a VŠVU.

Na JAMA 77 vystúpi v spoločnej performance s Janou Kapelovou Čo vidím, keď sa cezo mňa pozeráš.

Performance Čo vidím, keď sa cezo mňa pozeráš skúma materiálovú podstatu, vlastnosti a vzťahovosť skla. Metaforicky v krátkych etudách, ktorých hlavnými aktérmi a aktérkami sú sklenené nádoby vedené rukami performera a performerky, prehovára o priezračnosti, bezpodmienečnosti, otvorenosti, toxicite, náklonnosti, tvrdosti, láskavosti, hĺbke, zvyku, strachu, nádeji…

BEZ JAZYKOVEJ BARIÉRY