My default image

A nič nebude počuť. Aftermovie Tomáša Prištiaka.

Účinkujúci

foto: Milan Adamčiak, so súhlasom Michala Murina

Mi-65 (SK/CZ/IT)
Umelec

Mi-65 je zoskupenie, ktoré vzniklo v roku 2011 pri príležitosti realizácie veľkého medzinárodného projektu Sound Exchange pod kuratelou slovenského skladateľa Daniela Mateja a nemeckého producenta a kurátora Carstena Seiffartha. Projekt TRANS music [VARIATIONS], z ktorého výber súbor uvedie na festivale JAMA – 73. ročník Milana Adamčiaka, je zameraný na interpretáciu grafických a verbálnych partitúr Milana Adamčiaka, slovenského “fluxového” umelca, ktorý svojím otvoreným, mimoriadne kreatívnym a nekonvenčným prístupom k tvorbe ovplyvnil mnohých českých a slovenských umelcov. Projekt vznikol pri príležitosti jeho 65. narodenín.

Los Amargados (CZ/US)
Umelec

George Cremaschi a Petr Vrba sú aktívnymi hýbateľmi pražskej improvizačné scény, kde nielen sami vystupujú, ale usporadúvajú koncerty, organizujú workshopy, happeningy, festivaly a podobne. Obaja sú činní v medzinárodných zoskupeniach a vydávajú albumy po celom svete. Spoločne založili niekoľko improvizačných telies, medzi nimi okrem Los Amargados napr. známy Pražský improvizační orchestr. Sú posadnutí zostavovaním, vrstvením a následným búraním detailných zvukových štruktúr. Používajú obyčajné zvuky: mechanické rinčanie, škrípanie, vŕzganie, väzbenie, bublanie, zurčanie, elektronický bzukot a občas aj „normálne“ tóny.

foto: Lucia Kovalová

Jonáš Gruska (SK)
Umelec Spíker

Venuje sa hudbe a experimentovaniu so zvukom. Študoval na Institute of Sonology v Haagu a na Hudobnej akadémii v Krakove. Vytvoril niekoľko site-specific zvukových inštalácií založených na rezonančných vlastnostiach konkrétnych priestorov a materiálov. Vedie workshopy o sonifikácii, field recording a programovaní pre umelcov. Vytvoril zaradienie Elektrosluch na zachytávanie zvukov elektromagnetických polí. Svoju tvorbu prezentoval na festivaloch v rôznych krajinách Európy. Slovenské publikum ho môže poznať napríklad z festivalov Melos-Éthos a Next, ale aj ako zakladateľa vydavateľstva LOM zameraného na experimentálne umenie a hudbu z východnej a strednej Európy a priestoru LOM space v bratislavskej Petržalke.

Petra Fornayová & Peter Machajdík (SK)
Umelec

Tanečníčka a choreografka Petra Fornayová a skladateľ Peter Machajdík sa na JAMA opäť stretnú v spoločnej performance. V minulosti spolu vytvorili projekt Diamondance – Hommage á 2M, otvorenú hru / happening odohrávajúci sa “na” grafickej partitúre Milana Adamčiaka pretvorenej do podoby koberca, ktorý pre túto príležitosť vytvoril výtvarník Michal Moravčík. Tentoraz pripravili performance pre 1 priestor a 2 partitúry M.A.. Každý z účinkujúcich interpretuje jednu Adamčiakovu partitúru podľa ich vlastného výberu, navzájom však o svojom výbere nevedia. Presne tak, ako v ústiach riek do morí netušíme, kde je more a kde je rieka. Vzniká Brakická situácia.

Tigris Argentum (SK)
Umelec

Tigris Argentum je akustický, industriálny DIY projekt, ktorý vznikol na sklonku leta 2017 za účelom skúmania kovu ako média pre prenos zvukovej vlny. Spája sa v ňom fyzika a matematika s tisíc rokov starými, hoci modifikovanými, gongovými technikami a obsesia zvukom, ktorý možno počuť, cítiť a vnímať tak prirodzene, ako možno vnímať zvuk potoka v lese. Pracuje s myšlienkou, že v reálnom svete neexistujú stupnice, iba súhra javov okolo nás, z ktorých vzniká dokonalá štruktúra, dokonalý system / nelineárny chaos.

Tigris Argentum je dvojčlenný zložený z členov Figur von Molitan, ktorý sa venuje hráčskym technikám, a Skinny Boyfriend, ktorý sa venuje výrobe.

foto: Eva Vozárová

Anna Čonková (SK)
Umelec

Anna Čonková je absolventka herectva alternatívneho a bábkového divadla na DAMU Praha. Pôsobila v rôznych kamenných či alternatívnych divadlách na Slovensku a v Česku. Od roku 2015 rozvíja svoju hudobnú platformu Stavros Papadopulos skúmajúcu ľudský hlas v rôznych subjektovo-objektových konšteláciách. S Milanom Adamčiakom sa stretla vďaka Danielovi Matejovi, z čoho vznikli ďalšie spolupráce založené na Milanovej práci. Jeho zvukovú poéziu predniesla napríklad spolu s Cluster ensemble v roku 2017 vo viedenskom MUMOK v rámci projektu Dots.Lines.Shapes. venovanom grafickým partitúram Milana Adamčiaka. Na JAMA uvedie interpretáciu zvukovej poézie Milana Adamčiaka pripravenú v spolupráci so zborom miestnych dobrovoľníkov.

foto: Adam Šakový

Lucia G. Stach (SK)
Spíker

Vedúca kurátorka Zbierok moderného a súčasného umenia Slovenskej národnej galérie. Vyštudovala dejiny umenia a kultúry na Trnavskej univerzite. Absolvovala viacero študijných a rezidenčných pobytov: na Karlovej univerzite v Prahe, Sommerakademie v Salzburgu a v Museumsquartier vo Viedni. Ako kurátorka pracovala v Galérii Jána Koniarka v Trnave, v súčasnosti pôsobí v SNG. V roku 2017 pripravila spolu s Michalom Murinom samostatnú výstavu Milana Adamčiaka, jej sprievodný program, katalóg a album partitúr. V máji 2017 bola kurátorkou výstavy Jany Želibskej Swan Song Now v Pavilóne Českej a Slovenskej republiky na 57. Bienále v Benátkach. Pôsobí aj ako redaktorka a nezávislá kurátorka, desiatky výstav pripravila napr. pre tranzit.sk alebo Kunsthalle Bratislava.

foto: Martin Murin

Michal Murin (SK)
Spíker

Intermediálny umelec a pedagóg. Od 80. rokov sa venuje experimentálnej a súčasnej hudbe, v rokoch 1984 – 1989 pravidelne korešpondenčne komunikoval s Karlheinzom Stockhausenom. Od polovice osemdesiatych rokov vytvára grafické partitúry, akustické performancie a konceptuálno-hudobné projekty. Od roku 1987 spolupracoval s Milanom Adamčiakom na množstve projektov, je zakladajúci člen súboru Transmusic Comp. a obaja spolu s Petrom Machajdíkom založili Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu – SNEH. Aktívne pôsobil v pohybovom, nonverbálnom, experimentálnom divadelnom súbore Balvan. Organizoval festivaly, venuje sa publicistickým a kurátorským projektom napr v DIG Gallery a v Kunsthalle v Košiciach. Pôsobí na Akadémii umení v Banskej Bystrici, od roku 2019 je profesor. Venuje sa mapovaniu Adamčiakovej tvorby, spolupodieľal sa na príprave retrospektívy Adamčiaka v SNG v roku 2017.

foto: © Vojtěch Havlík 2017

Daniel Matej (SK)
Spíker

Slovenský skladateľ, dirigent, performer, muzikológ, pedagóg a organizátor hudobného života. Študoval hudobnú teóriu a kompozíciu na VŠMU v Bratislave, na Conservatoire national supérieur v Paríži a na Koninklijk Conservatorium v Haagu. Pôsobil v Berlíne ako „composer-in-residence“ v rámci umeleckého programu DAAD. Je iniciátorom, zakladateľom a umeleckým vedúcim mnohých hudobných zoskupení a projektov, medzi inými VENI ensemble, VENI ACADEMY, VAPORI del CUORE alebo Mi-65. Ako hudobník spolupracoval s Louisom Andriessenom, Gavinom Bryarsom, Christianom Fenneszom, Steveom Reichom, Elliottom Sharpom a mnohými ďalšími zahraničnými a domácimi umelcami. Jeho diela sú pravidelne uvádzané na domácich aj zahraničných pódiách.

Monika Čertezni (SK)
Spíker

Tanečníčka, choreografka a vedecká pracovníčka. Absolvovala Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, bola členkou baletného súboru Slovenského národného divadla a študovala pedagogiku moderného tanca na Hudobnej a tanečnej fakulte v Bratislave. Neskôr pôsobila v tanečných a divadelných zoskupeniach a pracovala s renomovanými domácimi a zahraničnými tvorcami – okrem iných napr. s divadlom Stoka, Petrou Fornayovou, Marekom Piačekom, Jozefom Vlkom, Martinom Burlasom, Jodi Kaplan alebo Pauline De Groot. Je zakladajúcou členkou združenia Neskorý zber. Na konte má niekoľko autorských projektov (Blue Moon, Zlet, O ako Schlemmer (Reloaded), CityZen a.i.). V súčasnosti sa venuje výskumu divadla v Divadelnom ústave.

Richard Kitta (SK)
Spíker

Umelec, pedagóg, kultúrny aktivista. Venuje sa výstavným a kurátorským projektom v súčasnom umení. Stojí za umeleckými projektami DIG gallery, MAO alebo Kotolňa, ktoré sú zamerané na prezentáciu súčasného umenia a ktoré sa stali súčasťou kultúrnej zóny na východe Slovenska. Aktivity DIG gallery s rakúskym partnerom Ars Electronica napomohli mestu Košice k zisku titulu – UNESCO / Creative City od Media arts (2017). Od roku 2009 vedie kreatívne vydavateľstvo Dive Buki, ktoré sa orientuje najmä na vizuálnu kultúru a koedukáciu v umení. Pôsobí ako pedagóg v Ateliéri nových médií na Fakulte umení TU v Košiciach.

foto: Ctibor Bachratý

Ján Šimko (SK)
Spíker

Divadelný teoretik, pedagóg a režisér. Vyštudoval psychológiu, estetiku a divadelnú vedu v Prahe a v Bratislave. Spoluzakladal divadlo M.U.T. v Prahe a bratislavskú platformu Tucet orientovanú na autorské divadlo. Pôsobil ako umelecký šéf Štúdia 12, je členom dramaturgickej rady Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, dramaturgom v Slovenskom rozhlase a pôsobí ako pedagóg na VŠMU. Je autorom mnohých divadelných, rozhlasových a televíznych scenárov. Vo svojich textoch rozvíja postupy dokumentárneho divadla a práce s orálnymi históriami a autentickými výpoveďami. V teoretických prácach sa venuje súčasnému divadlu, dráme a performance.

foto: Peter Ančic

Svätopluk Mikyta (SK)
Spíker Lokálny

Svätopluk Mikyta je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Staatliche Akademie der Bildenden Künste v Stuttgarte a držiteľom DAAD štipendia na Universität der Künste Berlin. V roku 2008 získal Cenu Oskára Čepana udeľovanú mladému slovenskému umelcovi. Absolvoval rezidenčný pobyt v ISCP New York a získal stredoeurópsku cenu Strabag Art Award. Od roku 2011 vedie Ateliér kresby a grafiky na Fakulte výtvarných umění VUT v Brne. Popri vlastnej umeleckej tvorbe, pedagogickej činnosti je aktívny ako kurátor a dramaturg aktivít rezidenčnej platform Banská St a nica, ktorú spoluzaložil. Žije a tvorí na Strednom Slovensku.

Juraj Gábor (SK)
Umelec

Absolvent VŠVU v Bratislave, ateliéru prof. Antona Čierneho. V roku 2012 získal cenu Igora Kalného udeľovanú mladému autorovi do 30 rokov v rámci VI. Zlínskeho salóna mladých. Medzi rokmi 2012 – 2016 absolvoval niekoľko zahraničných rezidencií. V roku 2016 sa dostal do finále Ceny Oskára Čepana. Pracuje vo veľkom, v posledných rokoch sa venuje najmä veľkorozmerným inštaláciám, ktoré okrem premyslenej architektúry aktivujú, a to doslovne (telesne), aj diváka. Či už ide o Zrakovú pyramídu (2015) v Súľove, landartovú intervenciu spájajúcu funkciu (prístrešok) s pôžitkom (autorom vybraného a zarámcovaného) výhľadu do prírody, ktorá odkazuje na jeho staršiu prácu Edmund (2011), ktorú realizoval v rámci rezidencie v priestore Banská St a nica, alebo dočastnú inštaláciu Vertikálna gradácia (2016) v Galérii Kostka v Meet factory v Prahe. U Gábora sa premýšľanie o priestore, o výhľade, o obraze, o divákovi opiera o dejiny umenia, teóriu a analytické zhodnocovanie videného. V septembri 2019 sa vracia do Banskej Štiavnice, kde strávil takmer dva roky po škole. V rámci rezidencie Banská St a nica a na základe vlastnej spomienky na Milana Adamčiaka tu vytvorí intervenciu na mieste bývalej vlakovej zastávky Banská Belá zastávka. Práve tú využíval Adamčiak na presun medzi Štiavnicou a Banskou Belou.

Michal Bosák (SK)
Lokálny

Rodák z Banskej Štiavnice, väčšinu života prežil v Banskej Belej. Od roku 2009 tu má v nájme krčmu poniže obecného úradu, ktorú miestni poznajú ako krčmu “U Michala”. Milan Adamčiak býval častým hosťom, čo viedlo k postupnému vzniku priateľstva medzi nimi. “Prvý raz som ho tu stretol v čase, kedy sa mal odsťahovať z Podhoria. Objednal si „malé pifčo a frťanka“. Bol zamyslený, a tak som ho nerušil, len som si hovoril, aký milý pán, ktovie kde sa tu berie. Potom si dal zavolať taxík a odišiel.” Po presťahovaní do Banskej Belej začal chodiť k Michalovi častejšie. Na stene krčmy dnes visí Milanova fotografia ako spomienka na toto priateľstvo a na Milanove časté návštevy. Michal rád chodí do prírody v okolí Banskej Belej, trávi čas s priateľmi, s ktorými sa dá zasmiať. V minulosti maľoval, no neskôr všetky svoje obrazy rozdal. Na JAMA bude jedným z čestných hostí – pomôže uviesť do života nový album Cluster ensemble 478 s hudbou Milana Adamčiaka, ktorý vychádza na festivale a vypočuť si ho bude možné iba v jukeboxe v Michalovej krčme.

Cluster ensemble (SK)
Umelec

Interdisciplinárna umelecká skupina Cluster ensemble vznikla v roku 2009, kedy premiérovala skladbu Six Pianos od Steva Reicha v jednom z bratislavských obchodov s klavírmi. Voľné zoskupenie hosťujúcich umelcov sústredených okolo umeleckej dvojice Ivan Šiller a Fero Király odvtedy pravidelne koncertuje na domácich a zahraničných pódiách. Súbor sa venuje predovšetkým interpretácii diel súčasných skladateľov a hudobných osobností 20. storočia, autorským projektom posúvajúcim hranice umeleckej interpretácie a edukačným projektom. Do dnešného dňa so súborom spolupracovalo takmer päťdesiat hudobníkov, tanečníkov, výtvarníkov a ďalších umelcov z Európy a USA. Ich debutový album Cluster ensemble Plays Philip Glass vyšiel v júni 2016 slovenskom vydavateľstve Hevhetia a americkom vydavateľstve Orange Mountain Music. Druhá nahrávka, EP 478 s poditulom Cluster ensemble plays MIlan Adamčiak, vyjde na festivale JAMA v jukeboxe v krčme U Michala v Banskej Belej.

foto: archív Banská St a nica

Milan Adamčiak (SK)
Umelec Lokálny

Slovenský konceptuálny umelec, výtvarník, hudobník, autor vizuálnej poézie, skladateľ a muzikológ. Venoval sa vizuálnej poézii, grafickým partitúram, performance, experimentálnemu komponovaniu. V roku 1989 spoluzaložil avantgardný súbor Transmusic comp., ktorý okrem množstva vystúpení na Slovensku hrával aj v zahraničí. Jeho diela boli vystavované a uvádzané po celom svete, od Tokia po New York. Posledné roky žil a tvoril v obciach Podhorie a Banská Belá v okrese Banská Štiavnica. Zomrel začiatkom roku 2017. O pár mesiacov neskôr začala jeho dlho pripravovaná prierezová výstava v Slovenskej národnej galérii Adamčiak, začni!

Program

Štvrtok 3. 10

18.30Kto bol Milan Adamčiak?
(Krčma U Michala)

Ivan Šiller a Fero Király prezentujú tvorbu Milana Adamčiaka (prednáška – sprievodný program pre miestnych obyvateľov)

Piatok 4. 10

17.00Registrácia účastníkov festivalu
(Parter BSC)
18.00Otvárame!
(Parter BSC)

Rozprávanie, pitie a zoznamovanie sa.
Medvedia hlava a nájdené cello (otvorenie výstavy)
Arnold Kojnok – Muzikológ a tvorca (premietanie filmu, 42 min.)
JAMA (experimentálna rozhlasová hra o Milanovi Adamčiakovi)
Svätopluk Mikyta, Michal Murin, Rastislav Marko, Ivan Šiller, Zuzana Bodnárová, Fero Király

19.30Brakická situácia
(Parter BSC)

Petra Fornayová & Peter Machajdík, performance

20.15Stojím a čakám
(Parter BSC)

Anka Čonková & miestni dobrovoľníci, performance

Sobota 5. 10

8.30Otvárame (dvere)!
(Parter BSC)

Ranná káva a čaj na prebudenie. Príďte načas.

9.00Sympózium
(Parter BSC)

6 x 20 minút rozprávania o dobrodružstvách v umení, Milanovi Adamčiakovi a témach blízkych festivalu. Na záver diskusia.
Lucia G. Stach, Monika Čertezni, Ján Šimko, Daniel Matej, Richard Kitta, Jonáš Gruska

12.20Obed a presun na železničnú stanicu
(Parter BSC)

Meníme zvukové situácie na železničnej stanici. Stanica bola roky sídlom rezidenčnej platformy Banská St a nica Contemporary, ktorá ku koncu roka 2019 z priestoru odchádza. Symbolicky sa rozlúčime s miestom, ktoré často navštevoval a tvoril na ňom aj Milan Adamčiak.
Tigris Argentum, Jonáš Gruska, Los Amargados, Mi-65

15.55Nezámerné putovanie s M.A. 
(Železničná stanica Banská Štiavnica)

Vyrážame do krajiny v Milanových stopách. Vezmite si pohodlnú obuv a teplé oblečenie. Cesta je dlhá. Vlaky nečakajú.

16.00Zastavenie č. 1: Banská Belá – zastávka (bývalá vlaková zastávka zrušená v roku 2016)

Vlak zastaví, tam kde už roky nestojí. Vo vysokej tráve a žihľave predstavíme miesto-špecifickú sochársku intervenciu Juraja Gábora. Predstavenie konceptu Nezámerného putovania s M.A.

12.36Zastavenie č. 2: „Panovníkov palác“

Pokračujeme malým chodníkom, cez kríky a potok na miesto, kde Adamčiak strávil posledné roky života.
Juraj Gábor, Marek Kundlák, Ján Šimko

17.00JAMA – experimentálna rozhlasová hra
(Banská Belá)

Vysielanie experimentálnej rozhlasovej hry JAMA  z produkcie Rádia Devín o Milanovi Adamčiakovi rozhlasom po drôte v Banskej Belej. (Sprievodný program pre miestnych)

Uvedenie druhého albumu Cluster ensemble, ktorý bude existovať iba v jukeboxe v krčme U Michala v Banskej Belej. Album 478 obsahuje nahrávky grafických partitúr Milana Adamčiaka. Voľná zábava, všetci sú vítaní.

Nedeľa 6. 10

(vernisáž, sprievodný program festivalu)

Počas septembra zrealizoval Juraj Gábor v rámci rezidencie Trojica AIR inštaláciu pri Studničke na Červenej studni, ktorá vytvára prírodnú prechodovú situáciu. Tak, ako je tomu v jeho predošlých projektoch, počíta s aktívnym vstupom – participáciou diváka. Projekt uvedieme do života komentovanou prechádzkou s autorom z historického centra Štiavnice na jej okraj. Stretnutie záujemcov pred Trojičným stĺpom na námestí Sv. Trojice o 13:00.

Juraj Gábor

Adresy
Parter BSC. A. Gwerkovej-Göllnerovej 6, Banská Štiavnica (Prístup do priestoru je po kovových schodoch z ulice nadol alebo zdola od plavárne na Mládežníckej ulici cez park hore.)
Banská Štiavnica | Námestie Sv. Trojice.
Veľká Vodárenská. Pod Červenou studňou, Banská Štiavnica
Hájovňa KTC. Nad Rozgrundom 1, Banská Štiavnica
Železničná stanica Banská Štiavnica. Trate mládeže 6, Banská Štiavnica
Krčma U Michala. Banská Belá 282
Banská Belá, zastávka. (Zrušená vlaková zastávka na znamenie.)
Banská Belá.
Partneri

Hlavný organizátor

Spoluorganizátor

Hlavý partner

Projekt JAMA – 73. ročník Milana Adamčiaka podporil z verejných zdrojov ako hlavný partner Fond na podporu umenia

Partneri

Mediálny parneri